Prev Next

ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโป่งใส

07-12-2561

ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโป่งใส Read more

มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษารถส่วนกลาง อบต.ปลวกแดง

04-12-2561

มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษารถส่วนกลาง อบต.ปลวกแดง Read more

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ อบต. สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

28-11-2561

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ อบต. สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ Read more

แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑

23-11-2561

แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ Read more

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

อ่านรายงานการฝึกอบรมอื่นๆข่าวประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง  

สำรวจความพอใจในการให้บริการของ อบต.ปลวกแดง

ควรปรับปรุง - 6.3%
พอใช้ - 1.6%
ดี - 15.9%
ดีมาก - 76.2%

Total votes: 63
The voting for this poll has ended on: 31 ธ.ค. 2014 - 00:00

    

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย ๖ หมู่ที่ ๕

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย ๖ หมู่ที่ ๕