Prev Next

เชิญประชาชนตำบลปลวกแดง เข้าร่วมโครงการ "ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ" ประจำปี ๒๕…

16-08-2561

เชิญประชาชนตำบลปลวกแดง เข้าร่วมโครงการ "ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ" ประจำปี ๒๕๖๑

เชิญประชาชนตำบลปลวกแดง เข้าร่วมโครงการ "ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ" ประจำปี ๒๕๖๑ Read more

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๖๑

15-08-2561

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๖๑

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๖๑ Read more

การโองงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑

15-08-2561

การโองงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ Read more

แก้ไข เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๖/๒๕๖…

15-08-2561

แก้ไข เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ Read more

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

อ่านรายงานการฝึกอบรมอื่นๆข่าวประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง  

สำรวจความพอใจในการให้บริการของ อบต.ปลวกแดง

ควรปรับปรุง - 6.3%
พอใช้ - 1.6%
ดี - 15.9%
ดีมาก - 76.2%

Total votes: 63
The voting for this poll has ended on: 31 ธ.ค. 2014 - 00:00

    

โครงการไข้เลือดออก

โครงการไข้เลือดออก