แสดง # 
ชื่อ ฮิต
สถิติการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ 14
สรุปสถิติรวมการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตุลาคม ๖๔ - มีนาคม ๖๕) 27
สถิติการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ 17
สถิติการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ 25
สถิติการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 23
สถิติการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ 37
สถิติการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ 35
สถิติการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 51
สถิติการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ 57
สถิติการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ 77