แสดง # 
ชื่อ ฮิต
สถิติการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 8
สถิติการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ 14
สถิติการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ 30
สถิติการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ 30
สถิติการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ 30
สถิติการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ 35
สถิติการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ 33
สรุปสถิติรวมการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 92
สถิติการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ 60
สถิติการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 74