แสดง # 
ชื่อ ฮิต
สถิติการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ 2
สถิติการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ 7
สถิติการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ 8
สถิติการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ 9
สถิติการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ 9
สรุปสถิติรวมการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 65
สถิติการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ 34
สถิติการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 48
สถิติการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ 31
สถิติการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ 31