แสดง # 
ชื่อ ฮิต
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำภายในซอยทองเก้ากรุ๊ป หมู่ที่ ๕ 199
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบริเวณสี่แยกลุงอุ้ย-เนินกระบก (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ ๕ 158
โครงการติดตั้งป้ายจอแสดงภาพ LED บริเวณสี่แยกวังตาผิน หมู่ที่ ๔ 331
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเขากระชาย ซอย ๒ หมู่ ๖ 254
โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้ากิ่งโคมเดี่ยว ถนนสายวังตาผิน หมู่ที่ ๔ ตำบลปลวกแดง 290
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการรางระบายน้ำ คสล. หน้าหมู่บ้านจามจุรี หมู่ที่ ๑ ปลวกแดง 176
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย รพ.ปลวกแดง-ระเวิง หมู่ที่ ๑ ปลวกแดง 208
รายงานผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเขากระชาย ซอย ๒ หมู่ที่ ๖ 166
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ บริเวณ ศพด.อบต.ปลวกแดง หมู่ที่ ๖ 509
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างงานเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.ปลวกแดง ประจำปีงบ ฯ ๒๕๕๙ 261