แสดง # 
ชื่อ ฮิต
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.แยกบ้านนายสวัสดิ์ จ้อยคล้าย หมู่ที่ ๓ 149
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนสายวังตาผิน-คลองใหญ่ หมู่ที่ ๔ 139
โครงการวางท่อระบายน้ำและจัดภูมิทัศน์ริมถนนสายบ้านปราบ หมู่ที่ ๑ 124
โครงการก่อสร้างต่อเติมหลังคาเมรุ วัดมาบลูกจันทร์ หมู่ที่ ๒ (e-biding) 173
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคุณเพ็ญรัตน์ หมู่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 177
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายบ้านลุงแปะ-หนองก้างปลา(กลังตลาดลุงอ้วน) ต่อจากเดิม หมู่ที่ ๔ 224
โครงการปรับปรุงรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บน ๔๑๗๔ ระยอง ของ อบต.ปลวกแดง 317
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกป่ายาง-อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ 242
โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้ากิ่งโคมคู่ บริเวณด้านหน้า อบต.ปลวกแดง หมู่ที่ ๖ 259
ติดตั้งเสาไฟฟ้ากิ่งโคมเดี่ยว ถนนสายทางเข้าหมู่บ้านชากมาลัย หมู่ที่ ๒ 249