ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ Overlay

ถนนสายโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม หมู่ที่ ๑ ตำบลปลวกแดง