แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอาคารที่ทำการ อบต. (เพิ่มเติม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0
ประกวดราคจ้างก่อสร้างโครงการ Overlay ถนนสายสนามกีฬาบ้านปราบ หมู่ที่ ๑ ตำบลปลวกแดง 25
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ Overlay ถนนสายปลวกแดง-วังตาผิน หมู่ที่ ๔ ตำบลปลวกแดง 32
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ Overlay ถนนสายเอื้ออาทร หมู่ที่ ๔ ตำบลปลวกแดง 31
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย ULV แบบติดตั้งบนรถยนต์ หมู่ที่ ๑ 122
ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการ Overlay ถนนซอยบ้านป้าแจ่ม หมู่ที่ ๓ ตำบลปลวกแดง 132
ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการ Overlay ถนนสายซอยสุพรรณ-หนองก้างปลา หมู่ที่ ๔ (ครั้งที่ ๒) 125
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการ Overlay ถนนซอยบ้านป้าแจ่ม หมู่ที่ ๓ 126
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการ Overlay ถนนสายซอยสุพรรณ-หนองก้างปลา หมู่ที่ ๔ ตำบลปลวกแดง 129
ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการวางท่อระบายน้ำกลุ่มบ้านนายชวลิต เสียงดัง พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ ๔ 147