แสดง # 
ชื่อ ฮิต
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบุญพา ชาดี หมู่ที่ ๓ 5
โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้ากิ่งโคมเดี่ยวสายซอยโรงงานเซรามิค-เขากระชาย หมู่ที่ ๖ 5
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยศรีชัย หมู่ที่ ๓ 4
โครงการต่อเติม ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ 23
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย ๙ (โบสถ์คริสต์) หมู่ที่ ๕ 23
โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้ากิ่งโคมเดี่ยวสายโคซาน หมู่ที่ ๖ 19
โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปลวกแดง หมู่ที่ ๖ 299
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สายวังแขยง ซอย ๙ (บ้านเจ๊แพร) หมู่ที่ ๕ 270
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บริเวณสระบัว หมู่ที่ ๔ 178
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกแบบเทท้ายพร้อมดั๊ม ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน 259