Prev Next

รายงานผลดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี ๓ มิ.ย.…

02-07-2563

รายงานผลดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี ๓ มิ.ย.๒๕๖๓

รายงานผลดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิ.ย. พ.ศ.๒๕๖๓   Read more

โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

02-07-2563

โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓   Read more

แนวทางปฏิบัติเพื่อการบริจาคนมผงและนมสำหรับเด็กในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไว…

22-06-2563

แนวทางปฏิบัติเพื่อการบริจาคนมผงและนมสำหรับเด็กในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-๑๙

แนวทางปฏิบัติเพื่อการบริจาคนมผงและนมสำหรับเด็กในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-๑๙   Read more

ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น

10-06-2563

ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น Read more

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

อ่านรายงานการฝึกอบรมอื่นๆข่าวประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง  

สำรวจความพอใจในการให้บริการของ อบต.ปลวกแดง

ควรปรับปรุง - 6.3%
พอใช้ - 1.6%
ดี - 15.9%
ดีมาก - 76.2%

Total votes: 63
The voting for this poll has ended on: 31 ธ.ค. 2014 - 00:00

นายเกรียงศักดิ์ ยะนัน

ชื่อ - สกุล นายเกรียงศักดิ์ ยะนัน
ตำแหน่งปัจจุบัน นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการ
เลขที่ตำแหน่ง 01-0222-002
วันเริ่มรับราชการ 1 มีนาคม 2549
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด / ปีที่ได้รับ จตุรถาภรณ์มงกุฏไทย (จ.ม.) / 2554
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
หลักสูตรการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) โปรแกรมวิชาเทคโนโลอุตสาหกรรม (ไฟฟ้าอุตสาหกรรม)
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เงินเดือน -
วันที่สำเร็จการศึกษา 20 มิถุนายน 2546
ประวัติการอบรม/สัมมนา (หลักสูตรสำคัญ)
หน่วยงานผู้จัดการอบรม หลักสูตร
วิทยาลัยป้องกันฯ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย - เจ้าพนักงานป้องกันฯ รุ่นที่ 12/2552 / พนักงานดับเพลิงขั้นก้าวหน้า รุ่นที่ 2/2550
( 31 ส.ค. 50 และ 3 เม.ย. 52 )
โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ ฯ - การทบทวนและการจัดทำแผนฉุกเฉินนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรม
( 26 ก.พ. 57 )
อบต.ปลวกแดง - ฝึกอบรม ทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ( 21-26 มี.ค. 57 )
วิทยาลัยป้องกัน ฯ วิทยาเขตปราจีนบุรี - พนักงานดับเพลิงขั้นก้าวหน้า รุ่นที่ 1/57 ( 13-15 ส.ค. 57 )
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ ๑ ณ สถาบันพัฒนาบุคลากร วันที่ ๒๐
กรกฎาคม - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘