Prev Next

รายงานผลดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี ๓ มิ.ย.…

02-07-2563

รายงานผลดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี ๓ มิ.ย.๒๕๖๓

รายงานผลดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิ.ย. พ.ศ.๒๕๖๓   Read more

โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

02-07-2563

โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓   Read more

แนวทางปฏิบัติเพื่อการบริจาคนมผงและนมสำหรับเด็กในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไว…

22-06-2563

แนวทางปฏิบัติเพื่อการบริจาคนมผงและนมสำหรับเด็กในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-๑๙

แนวทางปฏิบัติเพื่อการบริจาคนมผงและนมสำหรับเด็กในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-๑๙   Read more

ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น

10-06-2563

ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น Read more

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

อ่านรายงานการฝึกอบรมอื่นๆข่าวประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง  

สำรวจความพอใจในการให้บริการของ อบต.ปลวกแดง

ควรปรับปรุง - 6.3%
พอใช้ - 1.6%
ดี - 15.9%
ดีมาก - 76.2%

Total votes: 63
The voting for this poll has ended on: 31 ธ.ค. 2014 - 00:00

นางสาวกนกลักษณ์ วงศา

ชื่อ - สกุล นางสาวกนกลักษณ์  วงศา
ตำแหน่งปัจจุบัน นักทรัพยากรบุคคล
เลขที่ตำแหน่ง 01-0212-004
วันเริ่มรับราชการ 3 ธันวาคม 2555
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด / ปีที่ได้รับ รับราชการยังไม่ครบ 5 ปี
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
หลักสูตรการศึกษา บธ.บ. การจัดการทั่วไป
สถาบันการศึกษา สถาบันราชภัฎสุรินทร์
เงินเดือน -
วันที่สำเร็จการศึกษา 21 มีนาคม 2546
ประวัติการอบรม/สัมมนา (หลักสูตรสำคัญ)
หน่วยงานผู้จัดการอบรม หลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา - เทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่นและการกลั่นกรองงบประมาณ ( 1-3 ก.พ. 56 )
โรงแรมทาวน์อินทาวน์ ชลบุรี - ศิลปะการร่าง/เขียนหนังสือราชการ การใช้ภาษาราชการ การจด/บันทึกรายงานการประชุม ฯ ( 19-21 ส.ค. 57 
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น - เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่ ๘๓ ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น คลอง ๖ (๑๕ มิถุนายน ถึง ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘)