Prev Next

การทบทวนและปรับปรุงแผนบริหารความต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต

05-08-2563

การทบทวนและปรับปรุงแผนบริหารความต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต Read more

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.ปลวกแดง (๔…

04-08-2563

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.ปลวกแดง (๔ สิงหาคม ๒๕๖๓)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.ปลวกแดง   Read more

แบบสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง

29-07-2563

แบบสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง

แบบสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง  Read more

โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓

23-07-2563

โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ Read more

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

อ่านรายงานการฝึกอบรมอื่นๆข่าวประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง  

สำรวจความพอใจในการให้บริการของ อบต.ปลวกแดง

ควรปรับปรุง - 6.3%
พอใช้ - 1.6%
ดี - 15.9%
ดีมาก - 76.2%

Total votes: 63
The voting for this poll has ended on: 31 ธ.ค. 2014 - 00:00

นายสมศักดิ์ เกตุศิริ

ชื่อ - นามสกุล นายสมศักดิ์ เกตุศิริ
ส่วนราชการ ส่วนส่งเสริมการเกษตร
ประเภท ตามภารกิจ (มีทักษะ)
ตำแหน่ง พนง.ขับเครื่องจักรขนาดเบา
ระดับการศึกษาสูงสุด ประถมศึกษาปีที่ 6
หลักสูตรการศึกษา ประถมศึกษา
เงินเดือน -
วันที่สำเร็จการศึกษา 14 มีนาคม 2526
สถานศึกษา โรงเรียนนิคมอุตสาหกรรม 8 อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
เริ่มจ้างครั้งแรก 5 กุมภาพันธ์ 2553
วันสิ้นสุดสัญญาจ้าง 31 มีนาคม 2561