รายงานผลดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ
พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิ.ย. พ.ศ.๒๕๖๓