แสดง # 
ชื่อ ฮิต
รายชื่อแม่ดีเด่น สตรีดีเด่น และลูกกตัญญู ตำบลปลวกแดง ประจำปี ๒๕๖๑ 5
เชิญชวนประชาชนแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตามอัธยาศัย ตลอดเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ 19
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ 16
เชิญประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติ อบต. เรื่อง กิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ พ.ศ.................. 24
เชิญประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติ อบต. เรื่อง การควบคุมการเลี้ยง หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ....... 24
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 3 41
ประชาสัมพันธ์การรับโอน พนักงานส่วนตำบล ครูผู้ดูแลเด็ก 154
โครงการประกวดถ่ายภาพแหล่งท่องเที่ยว ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ 26
การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ 21
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ 21