เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง

 

องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง เลขที่ 99 หมู่ 6 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัด ระยอง 21140 โทรศัพท์.0-3865-9692 โทรสาร 0-3865-9866,0-3865-9692,0-3865-9189